مسجد حضرت ابوالفضل (ع) با توجه به اوقات فراغت تابستان مسابقات ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی و تربیتی زیادی را برای بچه های موسسه ایجاد کند از جمله مسابقه زو، طناب کشی، نقاشی و انواع مسابقات دیگر.