شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدان‌ها کنار یکدیگرند

جلسات کار گروه فرهنگی مسجد

جلسات کار گروه فرهنگی مسجدهمواره تلاش می کند تا برنامه های جدید و جالب را بچینند.

یکی از مهم ترین اولویت های این کارگروه، تشکیل هسته های فرهنگی مساجد است که حول محور امام جماعت و با حضور جوانان تشکیل می شود و همه برنامه های فرهنگی مسجد، حول این گروه صورت می گیرد.

برنامه های مسجد در ماه رمضان

برنامه های مسجد در ماه مبارک رمضان

آغاز کلاس های تابستانی مسجد

همزمان با فرارسیدن ایام فراغت فصل تابستان مسجد برنامه های جدیدی را برگزار کرده اند.

توسعه بنای مسجد – قسمت خواهران