نوشته‌ها

خدمت گزاران نوجوان

نوجوانان در  جشن ها شهادت ها و مراسمات نقش چشم گیری در خدمت گزاری داشتند.

خدمت در مسجد، یعنی خدمت به خدا. خادم خدا بودن سعادتی است، فرقی هم نمی‌کند در چه لباس و حرفه‌ای باشد. یکی خدمتگزار است و خانه خدا را آب و جارو می‌کند و دیگری در آبدارخانه مشغول فعالیت است. خادمی هم هست در لباس روحانیت که با تبلیغ دین سعی در ترغیب مردم به حضور در مسجد دارد.

 یکی از مهمترین بخش های تاثیرگذار هر مسجد ، خدمتگزاران آن هستند.

یکی از مهمترین بخش های تاثیرگذار هر مسجد ، خدمتگزاران آن هستند.

خدمتگزار ، فرد ــ یا افرادی ــ است که به نمازگزاران ، خدمت کرده و به نظافت و نگهداری از خانه خدا ، می پردازند.

زیبایی و آراستگی مسجد ، با خدمتگزاران متشخص و بلند طبع آن ، معنا پیدا می کند. زیرا انجام همه ی کارها ، بر عهده ی آنان است. در نتیجه هر کسی توانایی ماندن در مسجد و خدمت به آن را ندارد.

گروه خلاقیت

گروه خلاقیت مسجد با ایده های نو توانسته برنامه های جدیدی ارائه کنند .

 

آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است. همهٔ علوم، تولیدات، فناوری‌ها، صنایع، ابداعات، اختراعات، هنرها، ادبیات، موسیقی، معماری و به طور کلی اساس انواع تمدن‌ها از ابتدا تاکنون و کلیهٔ دستاوردهای بشری، جلوه‌های گوناگونِ خلاقیت و نوآوری است. تمدن انسانی و زندگی وی بدون خلاقیت امکان‌پذیر نیست.