نوشته‌ها

خدمت گزاران نوجوان

نوجوانان در  جشن ها شهادت ها و مراسمات نقش چشم گیری در خدمت گزاری داشتند.

خدمت در مسجد، یعنی خدمت به خدا. خادم خدا بودن سعادتی است، فرقی هم نمی‌کند در چه لباس و حرفه‌ای باشد. یکی خدمتگزار است و خانه خدا را آب و جارو می‌کند و دیگری در آبدارخانه مشغول فعالیت است. خادمی هم هست در لباس روحانیت که با تبلیغ دین سعی در ترغیب مردم به حضور در مسجد دارد.

 یکی از مهمترین بخش های تاثیرگذار هر مسجد ، خدمتگزاران آن هستند.

یکی از مهمترین بخش های تاثیرگذار هر مسجد ، خدمتگزاران آن هستند.

خدمتگزار ، فرد ــ یا افرادی ــ است که به نمازگزاران ، خدمت کرده و به نظافت و نگهداری از خانه خدا ، می پردازند.

زیبایی و آراستگی مسجد ، با خدمتگزاران متشخص و بلند طبع آن ، معنا پیدا می کند. زیرا انجام همه ی کارها ، بر عهده ی آنان است. در نتیجه هر کسی توانایی ماندن در مسجد و خدمت به آن را ندارد.